Yrityksen muistilista 2020

Tärkeät päivät

Veroilmoitukset:

 • Maatalouden ja metsätalouden lomake 2C 2.3
 • Verotusyhtymät 2.3
 • Liikkeen- ja ammatinharjoittajat 1.4.
 • Elinkeinoyhtymät (Ay ja Ky) 1.4.
 • Osakeyhtiöt ja muut yhteisöt (tilikausi päättyy 31.12) 30.4.

Toistuvat päivämäärät:

 • Omaveroon alv 12. päivä
 • Työnantajan erillisilmoitus 5.pvä
 • Tuloverorekisteriin palkat 5 päivän kuluessa maksusta
 • EU-kaupan yhteenvetoilmoitus 20. päivä

Yrityksen sosiaalivakuutusmaksut

Sosiaaliturvamaksu 1,34 %

TYEL 25,3 %

YEL

 • 18-52 vuotiaat 24,1 %
 • 53-62 vuotiaat 25,6 %
 • 63-67 vuotiaat 24,1 %

Työttömyysvakuutus 1,7 %

 • osaomistaja 1,10 %

Taparumavakuutus n. 0,70 %, riippuu alan tapaturmariskistä

Ryhmähenkivakuutus 0,07 %

Palkansaajalta pidätettävät maksut

Työttömyysvakuutus 1,25 %

 • osaomistaja 0,65%

TYEL

 • alle 53 vuotiaat 7,15%
 • 53-62 vuotiaat 8,65 %
 • 63-67 vuotiaat 7,15 %

Korot

Peruskorko (1.1. – 30.6.2020) -0,25%

Viitekorko 7 %

Yleinen viivästyskorko 7 %

Kaupallisiin sopimuksiin sovellettavaksi tarkoitettu viivästyskorko on 8,0 % vuodessa (viitekorko lisättynä korkolain 4 a §:n mukaisella 8 prosenttiyksikön lisäkorolla). Korkolain 4a §:ssä tarkoitettua korkeampaa viivästyskorkoa sovelletaan yritykseltä toiselle tai viranomaiselta yritykselle suoritettaviin maksuihin.

Matkakustannusten korvaukset

Kotimaan päivärahat

 • yli 6 tuntia työmatka (osapäiväraha) 20,00 €
 • yli 10 tuntia työmatka (kokopäiväraha) 43,00 €

Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden

 • vähintään 2 tuntia 20,00 €
 • yli 6 tuntia 43,00 €

Yömatkaraha (vähintään 4 tuntia klo 21-07) 14,00 €

Ateriakorvaus enimmillään 10,75 €

(2 ateriaa 21,50 €)

Kilometrikorvaukset

Oman auton käyttö 0,43 €/km

Moottoripyörän käyttö 0,33 €/km

Korotukset edellä mainittuihin korvauksiin

 • henkilön kuljettaminen 0,03 €/km
 • perävaunun kuljettaminen 0,07 €/km
 • yli 80 kg tai suuri esine 0,03 €/km

Ulkomaan päivärahat

Britannia 63,00

 • Lontoo ja Edinburg 66,00

Kiina 68,00

 • Hongkong 77,00

Latvia 55,00

Liettua 53,00

Norja 70,00

Ranska 69,00

Ruotsi 59,00

Saksa 64,00

Tanska 70,00

Venäjä 63,00

 • Moskova 78,00
 • Pietari 72,00

Viro 56,00

Ulkomaan päivärahat koko lista