Yrityksen muistilista 2019

Tärkeät päivät


Veroilmoitukset:

 • Maatalouden ja metsätalouden lomake 2C 28.2.

 • Verotusyhtymät 28.2.

 • Liikkeen- ja ammatinharjoittajat 1.4.

 • Elinkeinoyhtymät (Ay ja Ky) 1.4.

 • Osakeyhtiöt ja muut yhteisöt (tilikausi päättyy 31.12) 30.4.

Toistuvat päivämäärät:

 • Omaveroon alv 12. päivä

 • työantajamaksut tulorekisteriin 5. päivää maksusta

 • EU-kaupan yhteenvetoilmoitus 20. päivä

Yrityksen sosiaalivakuutusmaksut

Sosiaaliturvamaksu 0,77 %

TYEL 25,2 %

YEL

 • 18-52 vuotiaat 24,1 %

 • 53-62 vuotiaat 25,6 %

 • 63-67 vuotiaat 24,1 %

Työttömyysvakuutus 1,50 %

 • osaomistaja 0,78 %

Taparumavakuutus n. 0,80 %, riippuu alan tapaturmariskistä

Ryhmähenkivakuutus 0,07 %

Palkansaajalta pidätettävät maksut

Työttömyysvakuutus 2,05 %

 • osaomistaja 0,50%

TYEL

 • alle 53 vuotiaat 6,35%

 • 53-62 vuotiaat 7,85 %

 • 63-67 vuotiaat 6,35 %

Korot

Peruskorko (1.1. – 30.6.2018) -0,25%

Viitekorko 7 %

Yleinen viivästyskorko 7 %

Kaupallisiin sopimuksiin sovellettavaksi tarkoitettu viivästyskorko on 8,0 % vuodessa (viitekorko lisättynä korkolain 4 a §:n mukaisella 8 prosenttiyksikön lisäkorolla). Korkolain 4a §:ssä tarkoitettua korkeampaa viivästyskorkoa sovelletaan yritykseltä toiselle tai viranomaiselta yritykselle suoritettaviin maksuihin.

Matkakustannusten korvaukset

Kotimaan päivärahat

 • yli 6 tuntia työmatka (osapäiväraha) 19,00 €

 • yli 10 tuntia työmatka (kokopäiväraha) 42,00 €

Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden

 • vähintään 2 tuntia 19,00 €

 • yli 6 tuntia 42,00 €

Yömatkaraha (vähintään 4 tuntia klo 21-07) 12,00 €

Ateriakorvaus enimmillään 10,50 €

(2 ateriaa 21,00 €)

Kilometrikorvaukset

Oman auton käyttö 0,43 €/km

Käyttöetuauton käyttö 0,10 €/km

Moottoripyörän käyttö 0,33 €/km

Korotukset edellä mainittuihin korvauksiin

 • henkilön kuljettaminen 0,03 €/km/hlö

 • perävaunun kuljettaminen 0,07 €/km

 • yli 80 kg tai suuri esine 0,03 €/km

Ulkomaan päivärahat

Britannia 61,00

 • Lontoo ja Edinburg 65,00

Kiina 65,00

 • Hongkong 71,00

Latvia 53,00

Liettua 52,00

Norja 71,00

Ranska 68,00

Ruotsi 59,00

Saksa 64,00

Tanska 70,00

Venäjä 54,00

 • Moskova 67,00

 • Pietari 62,00

Viro 55,00