Yrityksen muistilista 2018

Tärkeät päivät

Veroilmoitukset:

 • Maatalouden ja metsätalouden lomake 2C 28.2.
 • Verotusyhtymät 28.2.
 • Liikkeen- ja ammatinharjoittajat 3.4.
 • Elinkeinoyhtymät (Ay ja Ky) 3.4.
 • Osakeyhtiöt ja muut yhteisöt (tilikausi päättyy 31.12) 2.5.

Toistuvat päivämäärät:

 • Omaveroon alv ja työantajamaksut 12. päivä
 • EU-kaupan yhteenvetoilmoitus 20. päivä

Yrityksen sosiaalivakuutusmaksut

Sosiaaliturvamaksu 0,86 %

TYEL 25,3 %

YEL

 • 18-52 vuotiaat 24,1 %
 • 53-62 vuotiaat 25,6 %
 • 63-67 vuotiaat 24,1 %

Työttömyysvakuutus 2,55 %

 • osaomistaja 1,57 %

Taparumavakuutus n. 0,80 %, riippuu alan tapaturmariskistä

Ryhmähenkivakuutus 0,07 %

Palkansaajalta pidätettävät maksut

Työttömyysvakuutus 1,90 %

 • osaomistaja 0,92%

TYEL

 • alle 53 vuotiaat 6,35%
 • 53-62 vuotiaat 7,85 %
 • 63-67 vuotiaat 6,35 %

Korot

Peruskorko (1.1. – 30.6.2018) -0,25%

Viitekorko 7 %

Yleinen viivästyskorko 7 %

Kaupallisiin sopimuksiin sovellettavaksi tarkoitettu viivästyskorko on 8,0 % vuodessa (viitekorko lisättynä korkolain 4 a §:n mukaisella 8 prosenttiyksikön lisäkorolla). Korkolain 4a §:ssä tarkoitettua korkeampaa viivästyskorkoa sovelletaan yritykseltä toiselle tai viranomaiselta yritykselle suoritettaviin maksuihin.

Matkakustannusten korvaukset

Kotimaan päivärahat

 • yli 6 tuntia työmatka (osapäiväraha) 19,00 €
 • yli 10 tuntia työmatka (kokopäiväraha) 42,00 €

Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden

 • vähintään 2 tuntia 19,00 €
 • yli 6 tuntia 42,00 €

Yömatkaraha (vähintään 4 tuntia klo 21-07) 12,00 €

Ateriakorvaus enimmillään 10,50 €

(2 ateriaa 21,00 €)

Kilometrikorvaukset

Oman auton käyttö 0,42 €/km

Käyttöetuauton käyttö 0,10 €/km

Moottoripyörän käyttö 0,32 €/km

Korotukset edellä mainittuihin korvauksiin

 • henkilön kuljettaminen 0,03 €/km
 • perävaunun kuljettaminen 0,07 €/km
 • yli 80 kg tai suuri esine 0,03 €/km

Ulkomaan päivärahat

Britannia 61,00

 • Lontoo ja Edinburg 64,00

Kiina 65,00

 • Hongkong 68,00

Latvia 52,00

Liettua 51,00

Norja 71,00

Ranska 67,00

Ruotsi 64,00

Saksa 62,00

Tanska 69,00

Venäjä 60,00

 • Moskova 75,00
 • Pietari 69,00

Viro 53,00

Ulkomaan päivärahat koko lista