Palvelumme

SÄHKÖINEN TALOUSHALLINTO

Kustannustehokkaat sähköiset ratkaisumme säästävät aikaa, paperia ja hermoja. Käytössämme on Visma Solutions Oy:n Netvisor ohjelmisto, joka on muista järjestelmistä riippumaton, selainkäyttöinen sovelluspalvelu, joka mahdollistaa työnteon ajasta ja paikasta riippumatta. Ohjelman avulla taloushallinnon vastuualueiden jakaminen tilitoimiston ja asiakkaan välillä on joustavaa ja helppoa. Päämääränä paperiton kirjanpito

Sähköisen taloushallinnon osa-alueet on mahdollista hoitaa sähköisesti:

 • Myyntilaskutus
 • Ostolaskujen käsittely ja maksatus
 • Tiliotteet
 • Vyörytykset, jaksotukset
 • Lakisääteiset velvoitteet
 • Laskentakohderaportit
 • Käteiskuittien mobiilikäsittely
 • Matka- ja kululaskujen laadinta
 • Työntekijöiden työaikojen ja matkalaskujen kirjaaminen apilla
 • Sähköinen arkisto
 • Taloushallinnon raportit
 • Tositteelle saakka porautuva, reaaliaikainen tulosseuranta
 • Kassavirtalaskelma
 • Varastonhallinta
 • Budjetointi
 • CRM

PALKANLASKENTA

Kirjanpidon lisäksi laskemme useilla eri toimialoilla toimivien yhtiöiden palkkoja. Palkkoihin erikoistunut huolehtii palkat maksuun ajallaan ja oikein laskettuna.

Palkanlaskentapalvelumme sisältää:

 • Palkkojen laskenta asiakkaan ilmoittamien tietojen perusteella tai sähköisellä työajan kirjauksella
 • Palkkojen maksaminen työntekijöiden tileille
 • Palkkalaskelmien lähettäminen työntekijöille verkkopalkkana
 • Kuukausittaisten ennakonpidätys- ja sotutilitysten laadinta
 • Vuosi-ilmoitukset viranomaisille, vakuutusyhtiöille ja eläkelaitokselle
 • Tarvittavien todistuksien ja hakemuksien laadinta

TEEMME MYÖS PAPERISTA KIRJANPITOA

KIRJANPITO

Kirjanpito tehdään sopimuksen mukaisella syklillä. Palvelun tuotoksena asiakkaamme saavat tilinpäätöstasoisen kirjanpidon ja raportit sopimuksen mukaisesti laadittuna. Raporttien informaatio tukee asiakkaan päätöksentekoa.

Kirjanpitopalvelumme sisältää:

 • Kirjanpidon laadinta sovitulla ajanjaksolla (kuukausi, neljännesvuosi, puolivuosi tai vuosittain tehtävä) lain edellyttämällä ja määrittelemällä tavalla
 • Arvonlisäveron laskenta ja ilmoittaminen sähköisesti verottajalle tilitysjaksoittain
 • Tulojen ja menojen jaksottaminen kirjanpitoon tilinpäätöstasoisesti
 • Tilinpäätöksen sekä veroilmoituksen laadinta vuosittain
 • Kirjanpidon raportointi tilinpäätöstasoisesti

ASIANTUNTIJAPALVELUT

Yritysten elinkaariin kuuluu erottamattomana osana tilanteita, jolloin tarvitaan erityistä asiantuntemusta rahoituksen, verotuksen tai yhtiöjärjestelyiden osalta.

 • Yhtiömuodon muutokset
 • Erilaiset yritysjärjestelyt, kuten sulautumiset, jakautumiset, purkamiset, liiketoimintakaupat, -siirrot jne.
 • Yrityskaupat, ostajan tai myytävän liiketoiminnan hakeminen
 • Osakassopimukset ja kauppakirjat
 • Verotuksen optimointi
 • Budjetointi
 • Yrityksen rahoituksen suunnittelu ja järjestelyt